fbpx

Organizacijų konsultavimas strateginio planavimo, vadovavimo, pardavimo, klientų aptarnavimo, administravimo, viešojo valdymo, organizacinių tyrimų tematika – mūsų stiprioji pusė. Konsultuodami visada atsižvelgiame į organizacijų ilgalaikius tikslus ir įsigilinę į konkrečią situaciją padedame juos pasiekti.

Konsultacijų tematika

Bendrovė POKYČIŲ VALDYMAS teikia konsultacijas verslo ir viešojo sektoriaus organizacijoms. Konsultuodami verslo organizacijas orientuojamės į smulkų ir vidutinį verslą, įskaitant startuolius ir didelį inovacinį potencialą turinčias organizacijas. Viešajame sektoriuje konsultuodami bendradarbiaujame su centrinio valdymo, medicinos, švietimo, kultūros, transporto, teisėtvarkos organizacijomis. Konsultacijos – efektyviausia forma spręsti rūpimus klausimus „čia ir dabar“.

Prieš teikdami konsultacijas visada išsiaiškiname realius organizacijų poreikius. Tam skiriame ypatingai daug dėmesio, nes nuo šio etapo priklauso viso tolesnio proceso sėkmė. Pabaigę konsultacijų projektus organizuojame grįžtamojo ryšio sesijas, teikiame rekomendacijas bei aptariame kaip reiktų (įsi)vertinti procesų efektyvumą.

Pagrindinės konsultacijų temos

  • Pardavimai
  • Klientų aptarnavimas
  • Vadovavimas ir lyderystė
  • Konfliktai ir streso valdymas
  • Administravimas
  • Strateginis organizacijų valdymas
  • Žmogiškųjų išteklių valdymas
  • Verslo planavimas ir finansų valdymas
  • Viešieji pirkimai