fbpx

Mokymai – itin subtili organizacijų intervencijos forma, kurių metu keičiame žmonių nuostatas, suteikiame žinias bei keliame kompetencijas, o tuo pačiu prisidedame prie organizacijos ilgalaikių tikslų siekimo.

VIDINIŲ MOKYMŲ TEMATIKA

Bendrovė POKYČIŲ VALDYMAS organizuoja mokymus verslo ir viešojo sektoriaus organizacijoms, nepriklausomai nuo organizacijos dydžio ar veiklos srities. Vidiniai organizacijų mokymai – puiki forma lavinti darbuotojų įgūdžius, gilinti žinias bei motyvuoti efektyvesniam darbui.

Prieš įgyvendindami mokymus ar mokymų programą visada išsiaiškiname realius mokymosi poreikius. Tam skiriame ypatingai daug dėmesio, nes nuo šio etapo priklauso viso tolesnio proceso sėkmė. Pabaigę mokymus organizuojame grįžtamojo ryšio sesijas, teikiame rekomendacijas vadovams bei aptariame kaip reiktų (įsi)vertinti mokymo efektyvumą.

PAGRINDINĖS ORGANIZUOJAMŲ VIDINIŲ MOKYMŲ TEMOS

1. Pardavimai

 • Pardavimų skyriaus valdymas
 • Skubios ir lėtos pardavimo technikos
 • Kaip greitai padidinti pardavimus
 • Pardavimai „įsibėgėjančiam“ vadybininkui
 • Efektyvūs pardavimai
 • Rezultatyvūs pardavimai telefonu
 • Pardavimai svarbiems (VIP) klientams
 • Komercinio pasiūlymo rengimas
 • Produkto pristatymas / prezentacija
 • Prieštaravimų valdymas
 • Pardavimo derybos
 • Konfliktų ir sudėtingų situacijų valdymas pardavimo metu

2. Klientų aptarnavimas

 • Klientų aptarnavimo skyriaus valdymas
 • Klientų aptarnavimas „įsibėgėjančiam“ vadybininkui
 • Efektyvus klientų aptarnavimas
 • Klientų aptarnavimas telefonu
 • Darbas su svarbiais (VIP) klientais
 • Konfliktų ir sudėtingų situacijų valdymas klientų aptarnavimo metu

3. Vadovavimas ir lyderystė

 • Lyderystės gebėjimų ugdymas
 • Sėkmingas vadovavimas
 • Darbuotojų motyvacija
 • Susirinkimų organizavimas
 • Užduočių ir įgaliojimų delegavimas
 • Komandos formavimas
 • Sėkminga vadovo kalba

4. Konfliktai ir streso valdymas

 • Konfliktų valdymas
 • Streso ir sudėtingų situacijų valdymas
 • Streso įveikimo būdai

5. Administravimas

 • Sėkmingas biuro administravimas
 • Dokumentų valdymas
 • Dokumentų rengimas
 • Dokumentų tvarkymas ir apskaita
 • Personalo dokumentų rengimas, tvarkymas ir apskaita
 • Buhalterinių dokumentų tvarkymas ir apskaita
 • Viešieji pirkimai

6. Strateginis organizacijos valdymas

 • Organizacijos strategijos rengimas
 • Organizacijos ilgalaikių tikslų, misijos ir vizijos formavimas
 • Organizacijos strateginio plano, veiklos plano rengimas
 • Organizacijos atskirų sektorių (sričių) strategijos rengimas
 • Kontrolės ir monitoringo sistemos diegimas

7. Žmogiškųjų išteklių valdymas

 • Personalo išteklių valdymas
 • Personalo atranka ir „galvų medžioklė“
 • Darbuotojų adaptacija organizacijoje
 • Darbuotojų veiklos vertinimas („metinis pokalbis“)
 • Motyvacinio klimato organizacijoje kūrimas

8. Finansai ir apskaita

 • Investicinių projektų rengimas, vertinimas ir finansavimas
 • Verslo plano rengimas
 • Finansų apskaita pagal VAS
 • Finansų apskaita pagal VSAFAS
 • Finansų apskaita nepelno siekiančioms organizacijoms