fbpx

Tyrimai – būdas pažinti save, savo klientus ar vartotojus. Pažinę savo klientus ir vartotojus, galėsite sukurti produktus, kurie labiau patenkintų jų besikeičiančius poreikius.

Tyrimų tematika

Bendrovė POKYČIŲ VALDYMAS vykdo kokybinius ir kiekybinius mokslinius ir taikomuosius, rinkos ir organizacijų tyrimus verslo ir viešojo sektoriaus organizacijoms, nepriklausomai nuo organizacijos dydžio ar veiklos srities. Tyrimų metu gauta informacija ir ekspertų pateiktos įžvalgos – puiki medžiaga priimti skaičiais, rodikliais, parametrais ar sąryšiais pagrįstus sprendimus.

Prieš pradėdami vykdyti tyrimus visada išsiaiškiname realius poreikius ir sprendžiamus klausimus bei kritiškai ir objektyviai įvertiname ar pasirinktas sprendimo būdas duos reikalingą informaciją. Tam skiriame ypatingai daug dėmesio, nes nuo šio etapo priklauso viso tolesnio proceso sėkmė. Surinkę empirinius duomenis ir parengę tyrimo ataskaitą organizuojame grįžtamojo ryšio sesijas, teikiame rekomendacijas bei aptariame kaip reiktų vertinti gautus rezultatus.

Pagrindinės vykdomų tyrimų kryptys

Kiekybiniai ir kokybiniai ad-hoc rinkos tyrimai

 • Viešosios nuomonės tyrimai
 • Vartotojų poreikių ir elgsenos tyrimai
 • Klientų pasitenkinimo ir lojalumo tyrimai
 • Reputacijos ir įvaizdžio tyrimai
 • Reklamos suvokimo tyrimai
 • Produktų, pakuočių tyrimai
 • Kainos tyrimai
 • Slapto pirkėjo tyrimai

Kiekybiniai ir kokybiniai standartizuoti ir ad-hoc organizacijų tyrimai

 • Organizacinės struktūros ir mikroklimato tyrimai
 • Darbuotojų motyvacijos, nuomonės ir lojalumo tyrimai
 • Standartizuotas psichologinis darbuotojų testavimas
 • Mokymosi poreikių tyrimai

Kiekybiniai ir kokybiniai ad-hoc moksliniai tyrimai

 • Inovacijų, verslumo ir antreprenerystės tyrimai
 • Socialinių iššūkių ir tendencijų tyrimai
 • Gerovės visuomenės pažinimo tyrimai
 • Įtraukios ir kūrybingos visuomenės tyrimai
 • Tautos tapatumo tyrimai