fbpx

Viešųjų pirkimų mokymai viešojo sektoriaus vidaus auditoriams

POKYČIŲ VALDYMAS įgyvendino Valstybės ir savivaldybių vidaus auditorių asociacijos iniciatyvą, kurios metu organizavo mokymus Valstybės ir savivaldybių vidaus auditoriams viešųjų pirkimų tema. Mokymų metu buvo analizuojama naujausia teismų praktika, aptariami iššūkiai kylantys atliekant viešųjų pirkimų auditus ir dalinamasi praktine patirtimi, kaip sistemiškai atpažinti viešųjų pirkimų pažeidimus. Daug laiko buvo skiriama praktinių situacijų analizei bei ribinių atvejų aptarimui. Viešieji pirkimai kiekvienai įstaigai yra nemažas iššūkis, kai reikia nusipirkti specifines priemones ir įrangą, taip pat vykdant viešuosius pirkimus kyla daug klausimų kaip yra perkamos ir kasdieninės prekės ar paslaugos.

Korupcijos prevencija

POKYČIŲ VALDYMAS įgyvendino Lietuvos pramonininkų konfederacijos iniciatyvą, kurios metu parengė studijas apie korupcijos prevenciją ir tvarią plėtrą vietos savivaldoje. Iniciatyvos įgyvendinimo metu buvo parengtos studijos keturiomis temomis:

  • Korupcijos prevencija savivaldoje, atvejo analizė (projektų ir investicijų valdymas, vieši ir privatūs interesai)
  • Korupcijos prevencija savivaldoje, atvejo analizė (finansiniai nusikaltimai)
  • Tvari plėtra vietos savivaldoje, verslumo principų taikymas, atvejo analizė
  • Tvari plėtra vietos savivaldoje, savivaldybių projektų ir investicijų valdymas, atvejo analizė