Žaliakalnio verslumo mokymai

Žaliakalnio verslumo mokymai

POKYČIŲ VALDYMAS kartu su Kaunas IN ir Marvelės bendruomenės centru organizuoja Žaliakalnio bendruomenės verslumo mokymus, kurių metu siekia suteikti žinias ir praktinius įgūdžius 40 metų ir vyresniems ekonomiškai neaktyviems asmenims ar bedarbiams.

Specialiai šiems mokymas lektoriai peržiūrėjo mokymų programas, jas iš esmės atnaujino ir individualiai pritaikė tikslinės grupės poreikiams.

Mokymų medžiaga ir dėstymo būdas specialiai pritaikytas tikslinei grupei – vyresnio amžiaus mokymų dalyviams, kurie siekia įgyti praktinių žinių.

Iniciatyvoje dalyvaujantys mokymų dalyviai pirmiausia turės išklausyti įvadinius verslumo mokymus „Verslumo bendrųjų kompetencijų mokymai“, o po jų galės rinktis mokymus pagal savo norus ir kompetencijas.

Mokymų temos

Verslumo bendrųjų kompetencijų mokymai
Verslumo bendrųjų kompetencijų mokymų metu dalyviai įgis bazines verslumo kompetencijas bei atnaujins, papildys savo turimas žinias. Mokymų metu dalyviai gaus individualias užduotis, kurias turės atlikti tarp mokymų.

Lektorės Monika Petraitė ir Rita Jucevičienė
5 grupės po 5 dienas.

Mokymų data
2019-06-10 – 2019-06-14 (I grupė)
2019-07-01 – 2019-07-05 (II grupė)
2019-07-22 – 2019-07-26 (III grupė)
2019-08-19 – 2019-08-23 (IV grupė)
2019-08-26 – 2019-08-30 (V grupė)

Verslo plano rengimas
Šio mokymo metu dalyviai gilins savo žinias verslo planų rengimo tema. Turės galimybę parengti savo verslo planą ir panaudoti mokymu metu įgytas žinias.

Lektorė Danguolė Skibiniauskienė
1 grupė, 1 diena.

Mokymų data
2019-06-19

Mokesčiai ir buhalterinė apskaita
Šio mokymo metu dalyviai gilins savo žinias mokesčių ir buhalterinės apskaitos tema. Turės galimybę praktiškai išbandyti įgytas žinias pildydami buhalterinės apskaitos dokumentus.

Lektorė Vilma Kardišauskienė
1 grupė, 1 diena.

Mokymų data
2019-06-20

Personalo valdymas
Šio mokymo metu dalyviai gilins savo žinias personalo valdymo (atrankos, adaptacijos, motyvacijos, ugdymo, vertinimo, atleidimo) tema, praktiškai išbandys įgytas žinias atlikdami praktines užduotis.

Lektorius Nerijus Šėža
1 grupė, 2 dienos.

Mokymų data
2019-07-17 – 2019-07-18

Vadovavimas
Šio mokymo metu dalyviai gilins savo žinias vadovavimo tema: veiklos valdymo ciklai, vadovavimo efektyvumo didinimo metodikos, darbuotojų motyvacija. Visus šiuos procesus bus galima aptarti remiantis praktiniais pavyzdžiais.

Lektorė Danguolė Skibiniauskienė
1 grupė, 2 dienos.

Mokymų data
2019-06-26 – 2019-06-27

Marketingas
Šio mokymo metu dalyviai gilins savo žinias marketingo komplekso: produktas, kaina, vieta, rėmimas, žmonės, fizinis akivaizdumas, procesas tema, praktiškai išbandys įgytas žinias atlikdami praktines užduotis.

Lektorė Rimgailė Vaitkienė
1 grupė, 2 dienos.

Mokymų data
2019-07-30 – 2019-07-31

Klientų aptarnavimo mažmeninėje prekyboje
Mokymo metu dalyviai išsiaiškins mažmeninės prekybos organizavimo principus, kuriais vadovaujantis paprasčiau galima valdyti pardavimo procesus. Įgytas žinias bus galima panaudoti įgyvendinant praktines užduotis.

Lektorė Danguolė Skibiniauskienė
1 grupė, 2 dienos.

Mokymų data
2019-07-10 – 2019-07-11

Klientų aptarnavimo didmeninėje prekyboje
Mokymo metu bus plačiau aiškinamasi apie darbo su didmeninės prekybos klientų aktyvizavimo principus, kurie palengvins esamų ir tinkamų klientų aptarnavimą. Bus galima daugiau įsigilinti į visas didmeninės prekybos subtilybes.

Lektorė Danguolė Skibiniauskienė
1 grupė, 2 dienos.

Mokymų data
2019-08-07 – 2019-08-08

Pardavimai
Šio mokymo metu dalyviai gilins savo žinias pardavimų tema, praktiškai išbandys įgytas žinias atlikdami praktines užduotis.

Lektorius Tomas Lagūnavičius
1 grupė, 2 dienos.

Mokymų data
2019-08-13 – 2019-08-14

Streso ir konfliktų valdymas
Šio mokymo metu dalyviai gilins savo žinias streso ir konfliktų valdymo tema, praktiškai išbandys įgytas žinias atlikdami praktines užduotis.

Lektorius Nerijus Šėža
1 grupė, 2 dienos.

Mokymų data
2019-08-01 – 2019-08-02

Apie projektą

Projekto pavadinimas:
Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (nuo 40 m.) konsultavimas ir mokymai

Pareiškėjas
UAB „POKYČIŲ VALDYMAS“

Partneriai
Asociacija MARVELĖS BENDRUOMENĖS CENTRAS
VšĮ „Kaunas IN“

Projekto tikslas
Stiprinti darbingų neaktyvių Žaliakalnio gyventojų (nuo 40 m.) verslumo gebėjimus.

Projekto veiklos

 1. Verslumo bendrųjų kompetencijų mokymai
 2. Mokymai verslo plano rengimo klausimais
 3. Mokymai mokesčių ir buhalterinės apskaitos klausimais
 4. Mokymai personalo valdymo klausimais
 5. Mokymai vadovavimo klausimais
 6. Mokymai marketingo klausimais
 7. Mokymai klientų aptarnavimo mažmeninėje prekyboje klausimais
 8. Mokymai klientų aptarnavimo didmeninėje prekyboje klausimais
 9. Mokymai pardavimų klausimais
 10. Mokymai streso ir konfliktų valdymo klausimais
 11. Konsultacijos konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais

Tikslinė grupė
40 metų amžiaus ir vyresni darbingi ir ekonomiškai neaktyvūs asmenys bei 40 metų amžiaus ir vyresni bedarbiai.

Projekto rezultatai
36 asmenys dalyvavę projekto veiklose
41 diena mokymų
46 val. konsultacijų

Projektas dalinai finansuojamas Europos Socialinio fondo http://www.esinvesticijos.lt/