fbpx

Apie projektą

Projekto pavadinimas:
Neaktyvių darbingų asmenų verslumo ir antreprenerystės kompetencijų didinimas

Projekto numeris
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0414

Pareiškėjas
UAB „POKYČIŲ VALDYMAS“

Partneriai
Šakiečių bendruomenė

Projekto tikslas
Didinti Šakių miesto darbingų ekonomiškai neaktyvių asmenų ir bedarbių verslumo ir antreprenerystės kompetencijas vykdant neformalųjį švietimą, informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ir teikiant kitą pagalbą įsidarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą, visuomeninę ir kultūrinę veiklą

Projekto veiklos
1. Projekto dalyvių atranka ir psichologinis testavimas.
2. Verslumo kompetencijų mokymai.
3. Mokymo dalyvių konsultavimas.

Tikslinė grupė
Darbingi ekonomiškai neaktyvūs asmenys ir bedarbiai

Projekto rezultatai
89 asmenys dalyvavę projekto veiklose
21 dienos mokymų
178 val. konsultacijų

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.