fbpx

POKYČIŲ VALDYMAS kartu su asociacija Šakių bendruomenės centras organizuoja Šakių miesto bendruomenės verslumo mokymus, kurių metu siekia suteikti žinias ir praktinius įgūdžius ekonomiškai neaktyviems asmenims ar bedarbiams.

Specialiai šiems mokymas lektoriai peržiūrėjo mokymų programas, jas iš esmės atnaujino ir individualiai pritaikė tikslinės grupės poreikiams.

Mokymų medžiaga ir dėstymo būdas specialiai pritaikytas tikslinei grupei – vyresnio amžiaus mokymų dalyviams, kurie siekia įgyti praktinių žinių.

Iniciatyvoje dalyvaujantys mokymų dalyviai pirmiausia turės išklausyti įvadinius verslumo mokymus „Verslumo bendrųjų kompetencijų mokymai“, o po jų galės rinktis mokymus pagal savo norus ir kompetencijas.

Mokymų temos

Verslumo bendrųjų kompetencijų mokymai
Verslumo bendrųjų kompetencijų mokymų metu dalyviai įgis bazines verslumo kompetencijas bei atnaujins, papildys savo turimas žinias. Mokymų metu dalyviai gaus individualias užduotis, kurias turės atlikti tarp mokymų.

Verslo plano rengimas
Šio mokymo metu dalyviai gilins savo žinias verslo planų rengimo tema. Turės galimybę parengti savo verslo planą ir panaudoti mokymu metu įgytas žinias.

Mokesčiai ir buhalterinė apskaita
Šio mokymo metu dalyviai gilins savo žinias mokesčių ir buhalterinės apskaitos tema. Turės galimybę praktiškai išbandyti įgytas žinias pildydami buhalterinės apskaitos dokumentus.

Personalo valdymas
Šio mokymo metu dalyviai gilins savo žinias personalo valdymo (atrankos, adaptacijos, motyvacijos, ugdymo, vertinimo, atleidimo) tema, praktiškai išbandys įgytas žinias atlikdami praktines užduotis.

Vadovavimas
Šio mokymo metu dalyviai gilins savo žinias vadovavimo tema: veiklos valdymo ciklai, vadovavimo efektyvumo didinimo metodikos, darbuotojų motyvacija. Visus šiuos procesus bus galima aptarti remiantis praktiniais pavyzdžiais.

Marketingas
Šio mokymo metu dalyviai gilins savo žinias marketingo komplekso: produktas, kaina, vieta, rėmimas, žmonės, fizinis akivaizdumas, procesas tema, praktiškai išbandys įgytas žinias atlikdami praktines užduotis.

Klientų aptarnavimo mažmeninėje prekyboje
Mokymo metu dalyviai išsiaiškins mažmeninės prekybos organizavimo principus, kuriais vadovaujantis paprasčiau galima valdyti pardavimo procesus. Įgytas žinias bus galima panaudoti įgyvendinant praktines užduotis.

Klientų aptarnavimo didmeninėje prekyboje
Mokymo metu bus plačiau aiškinamasi apie darbo su didmeninės prekybos klientų aktyvizavimo principus, kurie palengvins esamų ir tinkamų klientų aptarnavimą. Bus galima daugiau įsigilinti į visas didmeninės prekybos subtilybes.

Pardavimai
Šio mokymo metu dalyviai gilins savo žinias pardavimų tema, praktiškai išbandys įgytas žinias atlikdami praktines užduotis.

Streso ir konfliktų valdymas
Šio mokymo metu dalyviai gilins savo žinias streso ir konfliktų valdymo tema, praktiškai išbandys įgytas žinias atlikdami praktines užduotis.

Apie projektą

Projekto pavadinimas:
Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (nuo 40 m.) konsultavimas ir mokymai

Pareiškėjas
UAB „POKYČIŲ VALDYMAS“

Partneriai
Asociacija Šakių bendruomenės centras

Projekto tikslas
(tikslas)

Projekto veiklos

 1. Verslumo bendrųjų kompetencijų mokymai
 2. Mokymai verslo plano rengimo klausimais
 3. Mokymai mokesčių ir buhalterinės apskaitos klausimais
 4. Mokymai personalo valdymo klausimais
 5. Mokymai vadovavimo klausimais
 6. Mokymai marketingo klausimais
 7. Mokymai klientų aptarnavimo mažmeninėje prekyboje klausimais
 8. Mokymai klientų aptarnavimo didmeninėje prekyboje klausimais
 9. Mokymai pardavimų klausimais
 10. Mokymai streso ir konfliktų valdymo klausimais
 11. Konsultacijos konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais

Tikslinė grupė
Darbingi ir ekonomiškai neaktyvūs asmenys bei bedarbiai.

Projekto rezultatai
00 asmenys dalyvavę projekto veiklose
00 diena mokymų
00 val. konsultacijų