fbpx

Apie projektą

Projekto pavadinimas:
Neaktyvių darbingų asmenų verslumo ir antreprenerystės kompetencijų didinimas

Projekto numeris
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0413

Pareiškėjas
UAB „POKYČIŲ VALDYMAS“

Partneriai
Šakiečių bendruomenė

Projekto tikslas
Didinti Šakių miesto neaktyvių darbingų asmenų verslumo ir antreprenerystės kompetencijas vykdant neformalųjį švietimą, informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ir teikiant kitą pagalbą kuriant verslą ar įsidarbinant.

Projekto veiklos
1. Projekto dalyvių atranka ir psichologinis testavimas.
2. Verslumo kompetencijų mokymai.
3. Mokymo dalyvių konsultavimas.

Tikslinė grupė
Darbingi ekonomiškai neaktyvūs asmenys ir bedarbiai

Projekto rezultatai
62 asmenys dalyvavę projekto veiklose
29 dienos mokymų
114 val. konsultacijų

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.