fbpx

Apie projektą

Projekto pavadinimas
Neaktyvių darbingo amžiaus gyventojų ir bedarbių verslumo ir antreprenerystės kompetencijų didinimas.

Projekto numeris
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0410

Pareiškėjas
UAB „POKYČIŲ VALDYMAS“

POKYČIŲ VALDYMAS kartu su asociacija „Aukime“ organizuoja Skuodo bendruomenės verslumo mokymus, kurių metu suteiks žinias ir praktinius įgūdžius Skuode gyvenantiems ekonomiškai neaktyviems asmenims ar bedarbiams.

Iniciatyvos įgyvendinimo metu bus atrinkta 16 motyvuotų dalyvių, kurie gilinsis į šiandienai aktualias verslumo temas, aktyviai konsultuosis ir kurs savo ateities planus.

Partneris
Asociacija „Aukime“

Projekto tikslas
Didinti Skuodo miesto neaktyvių darbingų asmenų verslumo ir antreprenerystės kompetencijas vykdant neformalųjį švietimą.

Projekto veiklos
1. Projekto dalyvių atranka ir psichologinis testavimas.
2. Verslumo kompetencijų mokymai.
3. Mokymo dalyvių konsultavimas.

Tikslinė grupė
Darbingi ekonomiškai neaktyvūs asmenys ir bedarbiai.

Projekto rezultatai
16 asmenų dalyvavę projekto veiklose
19 dienų mokymų
48 val. konsultacijų

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.