fbpx

POKYČIŲ VALDYMAS kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru įgyvendino iniciatyvą, kurios metu buvo siekiama gerinti Lietuvos Respublikos ir Islandijos Respublikos profesinio mokymo darbuotojų bendradarbiavimą orlaivių remonto srityje, kelti jų kompetencijas ir stiprinti profesinius gebėjimus.

Iniciatyvos įgyvendinimo metu buvo:

  • Organizuoti įvadiniai partnerių susitikimai Lietuvoje ir Islandijoje.
  • Organizuotos projekto vykdymo grupės narių stažuotės Lietuvoje ir Islandijoje.
  • Parengtas gerosios praktikos vadovas lietuvių ir islandų kalbomis.
  • Parengti 2 moksliniai straipsniai.

Iniciatyva buvo įgyvendinta Kauno technikos profesinio mokymo centrui vykdant projektą „Lietuvos ir Islandijos profesinio mokymo darbuotojų kompetencijos kėlimas orlaivių remonto srityje“, finansuojamą 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų 2009-2014 programos lėšomis.