fbpx

POKYČIŲ VALDYMAS įgyvendino Valstybinės darbo inspekcijos iniciatyvą, kurios metu organizavo kūrybinį konkursą logotipui, plakatui ir kt. vizualinei medžiagai sukurti socialinio dialogo tema.

Iniciatyvos įgyvendinimo metu buvo parengtos konkurso sąlygos, parinkti vertinimo kriterijai, viešinimo strategija ir komunikacijos priemonės, įgyvendinta komunikacija tikslinėms grupėms, organizuotas komisijos darbas ir nustatytas konkurso laimėtojas. Konkursas sulaukė netikėtai didelio dalyvių skaičiaus, o komisijai teko itin atsakinga užduotis atrinkti vizualą, kuris taptų socialinio dialogo identitetu Lietuvoje ir būtų gyventojų atpažįstamas.

Šios iniciatyvos metu, taip pat ir vėliau įgyvendinant kitas Valstybinės darbo inspekcijos iniciatyvas, naudojant kūrybinio konkurso metu sukurtus produktus, buvo siekiama:

  • padidinti visuomenės informuotumą apie ES struktūrinių fondų skiriamą paramą, stiprinant socialinį dialogą Lietuvoje,
  • kryptingai formuoti palankų visuomenės požiūrį bei susidomėjimą ES struktūrinių fondų skiriama parama, stiprinant socialinį dialogą, ir jos teikiama nauda,
  • informuoti ir šviesti visuomenę socialinio dialogo klausimais,
  • informuoti ir šviesti visuomenę darbo santykių reglamentavimo klausimais, skatinant moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo principų įgyvendinimą,
  • skleisti informaciją apie VDI įgyvendinamą projektą, skatinti palankios visuomenės nuomonės apie vykdomo projekto veiklų skaidrumą formavimą.

Iniciatyvos įgyvendinimo metu buvo parengtos konkurso sąlygos, parinkti vertinimo kriterijai, viešinimo strategija ir komunikacijos priemonės, įgyvendinta komunikacija tikslinėms grupėms, organizuotas komisijos darbas ir nustatytas konkurso laimėtojas. Konkursas sulaukė netikėtai didelio dalyvių skaičiaus, o komisijai teko itin atsakinga užduotis atrinkti vizualą, kuris taptų socialinio dialogo identitetu Lietuvoje ir būtų gyventojų atpažįstamas.

Ši iniciatyva buvo viena iš Valstybinės darbo inspekcijos kartu su partneriais įgyvendinamo projekto veiklų, kurio metu buvo siekiama skatinti profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimą vystant socialinį dialogą ir sudarant sąlygas socialinių partnerių interesų derinimo kokybei užtikrinti bei užtikrinti socialinio dialogo Lietuvoje situacijos stebėseną ir rezultatų vertinimą šalies mastu.