fbpx

POKYČIŲ VALDYMAS organizuoja konsultacijas Lietuvos etnokosmologijus muziejui įgyvendinant projektą „Lietuvos etnokosmologijos muziejaus paslaugų plėtros baigiamasis etapas“.  

Projekto įgyvendinimo metu organizuojamos konsultacijos šiomis temomis:

  • Komandos darbo efektyvumo, bendros projekto eigos kontrolės, darbų kokybės ir eigos priežiūra
  • Pasirengimas planinei patikrai
  • Pirkimų plano rengimas, pirkimo dokumentų rengimas, pasiūlymų vertinimas, procedūrų valdymas, pretenzijų nagrinėjimas
  • Projekto administravimas ir valdymas
  • Mokėjimo prašymai, ataskaitų rengimas
  • Rangos, paslaugų pirkimo sutarčių vykdymas, kontrolės ir sutarčuų valdymas
  • Projekto buhalterinė apskaita
  • Projekto dokumentavimas bei dokumentų saugojimas
  • Projekto viešinimas