fbpx

POKYČIŲ VALDYMAS įgyvendino Lietuvos mokslo tarybos (LMT) iniciatyvą, kurios metu parengė mokymų medžiagą ir organizavo mokymus Lietuvos aukštųjų mokyklų humanitarinių ir socialinių mokslų tyrėjams ir studentams. Mokymuose dalyvavo 250 tyrėjų ir 160 studentų.

Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su šiuolaikinės mokslinės komunikacijos pokyčiais, mokslinio straipsnio ir akademinio teksto rengimu, duomenų baze Lituanistika, humanitarinių ir socialinių mokslų informacijos šaltiniais. Mokymų metu dalyviai atliko praktines užduotis, kurių metu gilinosi į aktualius mokslinės komunikacijos klausimus.

Dalyviai gilindamiesi į šiuolaikinės mokslinės komunikacijos pokyčius aptarė vykstančius pokyčius, informacines technologijas mokslinėje komunikacijoje, atvirosios prieigos situaciją Europos Sąjungoje ir Lietuvoje, atvirosios prieigos žurnalus ir talpyklas, Lituanistikos duomenų bazę, autorių teises ir mokslo etiką bei kūrybinės bendrijos (Creative Commons) licencijas.

Analizuodami mokslinio straipsnio ir akademinio teksto rengimą, dalyviai susipažino su mokslinio straipsnio žanrine specifika ir retorine struktūra, mokslinio aparato specifika, duomenų vizualizacija, akademinio diskurso ypatumais (citavimas, autoriaus pozicijos raiška, terminų kūrimas ir vartojimas), akademinių tekstų apžvalga (minčių autorystė, kritinio referavimo ypatumai) ir santraukomis.

LMT yra patariamoji institucija Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais. Įgyvendindama Lietuvos mokslo politiką LMT ne tik vykdo ekspertinę veiklą, mokslinės veiklos vertinimą, bet ir organizuoja atstovavimą Lietuvos interesams mokslo ir eksperimentinės plėtros klausimais Europos Sąjungos šalių narių darbo grupėse bei tarptautinėse organizacijose, įgyvendina mokslo programinį konkursinį finansavimą.