fbpx

Verslininkų namai“ kartu su POKYČIŲ VALDYMAS  įgyvendino iniciatyvą „Prieglobstį gavusių užsieniečių integracija didinant verslumo kompetencijas“, kurios metu prieglobstį gavusieji užsieniečiai (pabėgėliai), kurie norėtų kurti savo verslą ir norėtų tai atlikti praktiškai, dalyvavo verslo kūrimo ir valdymo mokymuose, asmeninių įgūdžių formavimo ir kvalifikacijos kėlimo mokymuose, gavo praktinę pagalbą įsidarbinant bei dalyvavo pabėgėlių savi-pagalbos grupės veiklose.

„Grupelė užsieniečių lankydami mūsų kursus gavo kompetencijos, kaip susirasti darbą arba įkurti Lietuvoje verslą. Bandėme įkvėpti jiems lyderystės, pasitikėjimo, drąsesnio bendravimo su lietuviais. Jie dažnai kompleksuoja dėl to, kad yra pabėgę iš savo tėvynės, dažnai ne savo noru dėl karo ar politinio persekiojimo.“, – pasakoja D.Žiogas.

15min.lt

Lietuvoje aktyviai veikia įvairios organizacijos, kurios rūpinasi pabėgėliais ir jų integraciją į visuomenę, tačiau yra susiduriama su problema, kad pabėgėliams trūksta specifinių žinių ir gebėjimų, kad jie greičiau pritaptų visuomenėje, užsiimtų aktyvia ekonomine veikla ir gebėtų savarankiškai savimi pasirūpinti. Pastebėta, kad prieglobstį gavusių užsieniečių tarpe yra noras pradėti savo verslą arba organizuoti savo veiklą siekiant didesnės ekonominės naudos. Jie susiduria su problema, kad neturi bazinių vadybos, teisės, psichologijos žinių, kurių dėka galėtų ryžtis pradėti organizuoti savo verslą arba siekti karjeros įmonėje, kurioje dirba.

Projekto metu organizuotos veiklos:

  • Organizuoti verslo pradžios mokymai
  • Organizuoti verslumo ir lyderystės mokymai
  • Organizuoti kompiuterinio raštingumo ir technologijų panaudojimo versle mokymai
  • Organizuoti karjeros planavimo ir efektyvios darbo paieškos strategijos mokymai
  • Organizuoti psichologiniai mokymai, skirti pasirengti pokalbiui su darbdaviu
  • Teikiamos individualios konsultacijos įmonių steigimo ir verslo planų rengimo klausimais
  • Teikiama praktinė pagalba įsidarbinant
  • Surengti susitikimai su įvairiais specialistais bei su potencialiais darbdaviais
  • Suburta pabėgėlių savi-pagalbos grupė ir organizuota jos veikla.