fbpx

POKYČIŲ VALDYMAS kartu su partneriais įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos iniciatyvą, kurios metu organizuoja mokymus visų Lietuvoje veikiančių vietos veiklos grupių valdybos nariams ir administracijos darbuotojams.

Per tris iniciatyvos įgyvendinimo metus organizuojama 150 mokymo dienų, kuriuose dalyvauja iki 4500 dalyvių, atsakingų už efektyvų vietos veiklos grupių strategijų įgyvendinimą. Po mokymų dalyviai savo įgytomis kompetencijomis dalinsis su potencialiais pareiškėjais ir esamais projektų vykdytojais.

Iniciatyvos įgyvendinimo metu tikslinės grupės nariams organizuojami mokymai devyniomis temomis:

  • Buhalterinė apskaita
  • Darnus konfliktų sprendimas
  • Paramos projektų administravimas ir valdymas
  • Gyventojų aktyvinimas ir viešieji ryšiai
  • Verslo planų rengimas ir vertinimas
  • Lyderystė
  • Tarptautinis vietos veiklos grupių bendradarbiavimas
  • Viešieji pirkimai
  • Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Per tris iniciatyvos įgyvendinimo metus organizuojama 150 mokymo dienų, kuriuose dalyvauja iki 4500 dalyvių, atsakingų už efektyvų vietos veiklos grupių strategijų įgyvendinimą. Po mokymų dalyviai savo įgytomis kompetencijomis dalinsis su potencialiais pareiškėjais ir esamais projektų vykdytojais.

Vietos veiklos grupės įgyvendina savo veiklos strategijas pagal „LEADER“ metodą. Vietos veiklos grupės skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą.

Vietos veiklos grupių administracijos darbuotojai ir valdybų nariai susiduria su specifinių kompetencijų trūkumu, būtinų efektyviam pasirengtų strategijų įgyvendinimui.