fbpx

Tyrėjų kompetencijų didinimas

POKYČIŲ VALDYMAS įgyvendino Lietuvos mokslo tarybos (LMT) iniciatyvą, kurios metu parengė mokymų medžiagą ir organizavo mokymus Lietuvos aukštųjų mokyklų humanitarinių ir socialinių mokslų tyrėjams ir studentams. Mokymuose dalyvavo 250 tyrėjų ir 160 studentų.

Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su šiuolaikinės mokslinės komunikacijos pokyčiais, mokslinio straipsnio ir akademinio teksto rengimu, duomenų baze Lituanistika, humanitarinių ir socialinių mokslų informacijos šaltiniais. Mokymų metu dalyviai atliko praktines užduotis, kurių metu gilinosi į aktualius mokslinės komunikacijos klausimus.

Pabėgėlių verslumo projektas

Verslininkų namai“ kartu su POKYČIŲ VALDYMAS  įgyvendino iniciatyvą „Prieglobstį gavusių užsieniečių integracija didinant verslumo kompetencijas“, kurios metu prieglobstį gavusieji užsieniečiai (pabėgėliai), kurie norėtų kurti savo verslą ir norėtų tai atlikti praktiškai, dalyvavo verslo kūrimo ir valdymo mokymuose, asmeninių įgūdžių formavimo ir kvalifikacijos kėlimo mokymuose, gavo praktinę pagalbą įsidarbinant bei dalyvavo pabėgėlių savi-pagalbos grupės veiklose.

Kredito unijų verslumo projektas

POKYČIŲ VALDYMAS kartu su partneriais įgyvendino Lietuvos centrinės kredito unijos (LKU) verslumo iniciatyvą, kurios metu potencialiems kredito unijos klientams organizavo mokymus verslo planų rengimo, personalo valdymo tematika bei teikė verslo planų rengimo konsultacijas.

LKU įgyvendindama šią iniciatyvą siekė sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti arba vystyti neseniai pradėtą verslą bei skatinti verslumą ir savarankišką užimtumą Lietuvoje, teikiant verslo kreditus ir konsultuojant dėl verslo pradžios ar plėtros.