fbpx

Orlaivių priežiūros ir remonto kompetencijų didinimas

POKYČIŲ VALDYMAS kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru įgyvendino iniciatyvą, kurios metu buvo siekiama gerinti Lietuvos Respublikos ir Islandijos Respublikos profesinio mokymo darbuotojų bendradarbiavimą orlaivių remonto srityje, kelti jų kompetencijas ir stiprinti profesinius gebėjimus.

Kūrybos fabrikas

POKYČIŲ VALDYMAS įgyvendino VšĮ Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros iniciatyvą, kurios metu organizavo kūrybinių industrijų sričių profesionalams įvairių jų veiklos sričių kompetencijų ugdymo seminarų ciklą „Kūrybos fabrike“.

Seminarų – kūrybinių dirbtuvių metu dalyviams pateikti praktiniai smulkiojo ir vidutinio verslo planavimo ir rinkodaros vykdymo modeliai, aplinkos sąlygos, valdymo įrankiai bei šiuolaikinių kūrybinių technologijų panaudojimo galimybės, kuriant kūrybinį produktą arba paslaugas.

Mokymų metu dalyviai įgijo profesines žinias būtinas jų profesinių kompetencijų didinimui.

Korupcijos prevencija

POKYČIŲ VALDYMAS įgyvendino Lietuvos pramonininkų konfederacijos iniciatyvą, kurios metu parengė studijas apie korupcijos prevenciją ir tvarią plėtrą vietos savivaldoje. Iniciatyvos įgyvendinimo metu buvo parengtos studijos keturiomis temomis:

  • Korupcijos prevencija savivaldoje, atvejo analizė (projektų ir investicijų valdymas, vieši ir privatūs interesai)
  • Korupcijos prevencija savivaldoje, atvejo analizė (finansiniai nusikaltimai)
  • Tvari plėtra vietos savivaldoje, verslumo principų taikymas, atvejo analizė
  • Tvari plėtra vietos savivaldoje, savivaldybių projektų ir investicijų valdymas, atvejo analizė

Socialinio dialogo mokymai profesinei sąjungai

POKYČIŲ VALDYMAS organizavo mokymus Lietuvos Elektrinės Profesinei Energetikų Sąjungai „Solidarumas“ įgyvendinant projektą „Socialinio dialogo skatinimas“.

Mokymuose dalyvavo profesinei sąjungai priklausančių įmonių, įstaigų, organizacijų ir jų struktūrinių padalinių vadovai bei kiti valdymo sprendimus įmonėse priimantys darbuotojai. Mokymų metu buvo suteikiamos žinios, skatinančios socialinį dialogą su darbuotojais ir jų atstovais.

Alytaus verslininkų kompetencijų didinimas

POKYČIŲ VALDYMAS organizavo mokymus Visuomeninei organizacijai Alytaus krašto verslininkų asociacijai įgyvendinant projektą “Alytaus krašto įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas”.

Projekto metu buvo organizuoti mokymai Alytaus krašto įmonių darbuotojams ir vadovams, siekiant ugdyti jų specialiąsias profesines žinias ir gebėjimus, suteiksiančius galimybę efektyviau atlikti savo profesines užduotis, lanksčiau prisitaikyti prie kintančios įmonių verslo aplinkos, jautriau atsiliepti į darbo rinkos poreikius.

Verslumo skatinimo projektas

POKYČIŲ VALDYMAS prisidėjo viešinant Verslo centrų asociacijos kartu su partneriais įgyvendinamus projektus „Sėkmingo verslo receptai „InoVerslas“ Utenos ir Marijampolės regionuose. Šių projektų metu regionuose buvo teikiamos individualios konsultacijos verslo reguliavimo klausimais, juridinio asmens vidaus valdymo klausimais, juridinio asmens aplinkos klausimais, teikiama praktinė ir konsultacinė pagalba verslo įmonėms; teikiamos individualios ekspertinės konsultacijos verslo reguliavimo klausimais, juridinio asmens vidaus valdymo klausimais, juridinio asmens aplinkos klausimais; organizuojami informaciniai renginiai.

Tyrėjų kompetencijų didinimas

POKYČIŲ VALDYMAS įgyvendino Lietuvos mokslo tarybos (LMT) iniciatyvą, kurios metu parengė mokymų medžiagą ir organizavo mokymus Lietuvos aukštųjų mokyklų humanitarinių ir socialinių mokslų tyrėjams ir studentams. Mokymuose dalyvavo 250 tyrėjų ir 160 studentų.

Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su šiuolaikinės mokslinės komunikacijos pokyčiais, mokslinio straipsnio ir akademinio teksto rengimu, duomenų baze Lituanistika, humanitarinių ir socialinių mokslų informacijos šaltiniais. Mokymų metu dalyviai atliko praktines užduotis, kurių metu gilinosi į aktualius mokslinės komunikacijos klausimus.

Pabėgėlių verslumo projektas

Verslininkų namai“ kartu su POKYČIŲ VALDYMAS  įgyvendino iniciatyvą „Prieglobstį gavusių užsieniečių integracija didinant verslumo kompetencijas“, kurios metu prieglobstį gavusieji užsieniečiai (pabėgėliai), kurie norėtų kurti savo verslą ir norėtų tai atlikti praktiškai, dalyvavo verslo kūrimo ir valdymo mokymuose, asmeninių įgūdžių formavimo ir kvalifikacijos kėlimo mokymuose, gavo praktinę pagalbą įsidarbinant bei dalyvavo pabėgėlių savi-pagalbos grupės veiklose.

Kredito unijų verslumo projektas

POKYČIŲ VALDYMAS kartu su partneriais įgyvendino Lietuvos centrinės kredito unijos (LKU) verslumo iniciatyvą, kurios metu potencialiems kredito unijos klientams organizavo mokymus verslo planų rengimo, personalo valdymo tematika bei teikė verslo planų rengimo konsultacijas.

LKU įgyvendindama šią iniciatyvą siekė sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti arba vystyti neseniai pradėtą verslą bei skatinti verslumą ir savarankišką užimtumą Lietuvoje, teikiant verslo kreditus ir konsultuojant dėl verslo pradžios ar plėtros.