fbpx

Vietos veiklos grupių mokymai

POKYČIŲ VALDYMAS kartu su partneriais įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos iniciatyvą, kurios metu organizuoja mokymus visų Lietuvoje veikiančių vietos veiklos grupių valdybos nariams ir administracijos darbuotojams.

Per tris iniciatyvos įgyvendinimo metus organizuojama 150 mokymo dienų, kuriuose dalyvauja iki 4500 dalyvių, atsakingų už efektyvų vietos veiklos grupių strategijų įgyvendinimą. Po mokymų dalyviai savo įgytomis kompetencijomis dalinsis su potencialiais pareiškėjais ir esamais projektų vykdytojais.

Mokymai specialistams dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis

POKYČIŲ VALDYMAS įgyvendino Vilniaus miesto socialinės paramos centro iniciatyvą, kurios metu organizavo mokymus socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų asistentams konfliktinių ir krizinių situacijų valdymo socialiniame darbe tematika.

Dirbant su socialinį darbą labai dažnai susiduriama su krizinėmis ir konfliktinėmis situacijomis. Dėl skirtingų požiūrių, nesutarimų ar nesusipratimų užsimezga konfliktas, kuris sukuria įtemptą aplinką. Psichologai pasakymų, kad konfliktuoti – visiškai normalu ir įprasta, tačiau svarbu į konfliktą reaguoti tinkamai. Todėl specialistams dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis svarbu išmokti tinkamai reaguoti konfliktinėse situacijas, kad jos nepereitų į krizines situacijas. Tam galima naudoti psichologinius: bendravimo, elgesio, kognityvinius ir kitus metodus.

Kūrybinis konkursas

POKYČIŲ VALDYMAS įgyvendino Valstybinės darbo inspekcijos iniciatyvą, kurios metu organizavo kūrybinį konkursą logotipui, plakatui ir kt. vizualinei medžiagai sukurti socialinio dialogo tema.

Iniciatyvos įgyvendinimo metu buvo parengtos konkurso sąlygos, parinkti vertinimo kriterijai, viešinimo strategija ir komunikacijos priemonės, įgyvendinta komunikacija tikslinėms grupėms, organizuotas komisijos darbas ir nustatytas konkurso laimėtojas. Konkursas sulaukė netikėtai didelio dalyvių skaičiaus, o komisijai teko itin atsakinga užduotis atrinkti vizualą, kuris taptų socialinio dialogo identitetu Lietuvoje ir būtų gyventojų atpažįstamas.

Mokymai Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų darbuotojams

POKYČIŲ VALDYMAS įgyvendino Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacijos iniciatyvą, kurios metu organizavo mokymus Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų darbuotojams viešuosiuose pirkimuose dažniausiai pasitaikančių klaidų tema. Viešieji pirkimai kiekvienai įstaigai yra nemažas iššūkis, kai reikia nusipirkti specifines priemones ir įrangą, taip pat vykdant viešuosius pirkimus kyla daug klausimų kaip yra perkamos ir kasdieninės prekės ar paslaugos.

Mokymų metu aptartas viešųjų pirkimų procesas, viešųjų pirkimų ypatumai juos vykdant greitosios medicinos pagalbos įstaigose, dažniausia pasitaikančios klaidos ir jų analizė.

Kūrybos fabrikas

POKYČIŲ VALDYMAS įgyvendino VšĮ Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros iniciatyvą, kurios metu organizavo kūrybinių industrijų sričių profesionalams įvairių jų veiklos sričių kompetencijų ugdymo seminarų ciklą „Kūrybos fabrike“.

Seminarų – kūrybinių dirbtuvių metu dalyviams pateikti praktiniai smulkiojo ir vidutinio verslo planavimo ir rinkodaros vykdymo modeliai, aplinkos sąlygos, valdymo įrankiai bei šiuolaikinių kūrybinių technologijų panaudojimo galimybės, kuriant kūrybinį produktą arba paslaugas.

Mokymų metu dalyviai įgijo profesines žinias būtinas jų profesinių kompetencijų didinimui.

Korupcijos prevencija

POKYČIŲ VALDYMAS įgyvendino Lietuvos pramonininkų konfederacijos iniciatyvą, kurios metu parengė studijas apie korupcijos prevenciją ir tvarią plėtrą vietos savivaldoje. Iniciatyvos įgyvendinimo metu buvo parengtos studijos keturiomis temomis:

  • Korupcijos prevencija savivaldoje, atvejo analizė (projektų ir investicijų valdymas, vieši ir privatūs interesai)
  • Korupcijos prevencija savivaldoje, atvejo analizė (finansiniai nusikaltimai)
  • Tvari plėtra vietos savivaldoje, verslumo principų taikymas, atvejo analizė
  • Tvari plėtra vietos savivaldoje, savivaldybių projektų ir investicijų valdymas, atvejo analizė

Socialinio dialogo mokymai profesinei sąjungai

POKYČIŲ VALDYMAS organizavo mokymus Lietuvos Elektrinės Profesinei Energetikų Sąjungai „Solidarumas“ įgyvendinant projektą „Socialinio dialogo skatinimas“.

Mokymuose dalyvavo profesinei sąjungai priklausančių įmonių, įstaigų, organizacijų ir jų struktūrinių padalinių vadovai bei kiti valdymo sprendimus įmonėse priimantys darbuotojai. Mokymų metu buvo suteikiamos žinios, skatinančios socialinį dialogą su darbuotojais ir jų atstovais.

Alytaus verslininkų kompetencijų didinimas

POKYČIŲ VALDYMAS organizavo mokymus Visuomeninei organizacijai Alytaus krašto verslininkų asociacijai įgyvendinant projektą “Alytaus krašto įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas”.

Projekto metu buvo organizuoti mokymai Alytaus krašto įmonių darbuotojams ir vadovams, siekiant ugdyti jų specialiąsias profesines žinias ir gebėjimus, suteiksiančius galimybę efektyviau atlikti savo profesines užduotis, lanksčiau prisitaikyti prie kintančios įmonių verslo aplinkos, jautriau atsiliepti į darbo rinkos poreikius.

Verslumo skatinimo projektas

POKYČIŲ VALDYMAS prisidėjo viešinant Verslo centrų asociacijos kartu su partneriais įgyvendinamus projektus „Sėkmingo verslo receptai „InoVerslas“ Utenos ir Marijampolės regionuose. Šių projektų metu regionuose buvo teikiamos individualios konsultacijos verslo reguliavimo klausimais, juridinio asmens vidaus valdymo klausimais, juridinio asmens aplinkos klausimais, teikiama praktinė ir konsultacinė pagalba verslo įmonėms; teikiamos individualios ekspertinės konsultacijos verslo reguliavimo klausimais, juridinio asmens vidaus valdymo klausimais, juridinio asmens aplinkos klausimais; organizuojami informaciniai renginiai.